Wat voor type ouder ben jij?

Twee weken geleden schreef ik over hoe je je kind kan stimuleren om succesvol te worden. Daarvoor moet je wel een Tijgerouder worden. Extreem gezegd!

Ook schreef ik dat In Nederland ouders liever willen dat hun kind gelukkig is, dan dat het veel geld verdient.

> Lees ook: Ben jij een tijgerouder?

Wat bepaalt het geluk van je kind?

Daarom zullen veel ouders het ermee eens zijn dat deze vier dingen het geluk van je kind bepalen.

# Keuzes kunnen maken

Als ouder zal je dan je kind veel aanbieden: sporten, muziekinstrumenten, clubjes en allerlei speelgoed. Als het kind vele keuzes aangeboden krijgt, kan het geheel vrij zijn eigen keuze maken.

# De dingen mogen doen die je wil

Je laat je kind zoveel mogelijk proeven van het leven. Het kan alles uitproberen, doen. Het mag alle kansen grijpen die geboden worden.

# Samen met anderen zijn

Je omringt je kind met liefde en gaat als vrienden met elkaar om. Als ouder zorg je voor speelkameraadjes en kinderen om hem heen.

# Waardering en erkenning krijgen

Je geeft je kind complimenten, beloont het als het iets goed heeft gedaan. Laat weten dat je blij bent met hem of haar en wat het voor je doet.

Of ben jij een helicopterouder?

Dit klinkt goed, maar pas op want het gevaar bestaat dat je je te veel bemoeit met het leven van je kinderen! Je bent weliswaar geen tijgerouder, want die ontzegt zijn kinderen de leuke dingen om voor het presteren te gaan. Maar je kan het type ouder worden die wij helicopterouder noemen. Het type ouder, die vindt dat zijn kind niet ongelukkig mag zijn. Die alles  in de gaten houdt, zodat je kind optimale kansen en erkenning krijgt.

De valkuilen van een helicopterouder

# Teveel keuzes is teveel verantwoordelijkheid

Als je het teveel keuzes geeft, geef je het teveel verantwoordelijkheid. Een klein kind kan nog niet kiezen wat het die dag wil eten, dat moet jij gewoon bepalen. Je geeft het kind te weinig grenzen waardoor het angstig wordt en het idee krijgt dat het teveel zelf moet doen.

Door je kind te veel ruimte te geven, geef je het ook weer teveel verantwoordelijkheid. Omdat je je kind niet ongelukkig wil zien, geef je geen grenzen aan. Soms moet je gewoon ‘nee’ zeggen.

# Je bent teveel een vriend of vriendin van je kind

Dat kan voor een kind angstig en moeilijk zijn. Het heeft vaak gewoon een leidersfiguur nodig en dat moet jij zijn. Je gaat je bemoeien met het spel van je kind. Je wilt dat het ‘leuk’ speelt. Geen vriendjes ‘wegjaagt’.

# Teveel prijzen kan leiden tot faalangst

Je prijst je kind de hemel in, waardoor het kind de indruk krijgt dat het geweldig is. Dat het alles kan. Of dat het juist heel goed weet dat het nog veel moet leren. Dat het nog niet zo goed is als jij hem doet geloven. Daar kan je kind faalangst van krijgen.

Niet alles hoeft fantastisch te zijn!

Er zijn pedagogen die vinden dat westerse kinderen te veel verwend worden, ook in emotioneel-pedagogisch opzicht. Volgens hen moeten we terug naar het opvoeden zoals in andere delen van de wereld waar kinderen veel meer aan hun lot worden overgelaten. We moeten ophouden om als een helicopter boven onze kinderen te cirkelen om ervoor te zorgen dat het ‘project mijn kind succesvol wordt. En o jee, als dat misgaat, dan  ben jij als ouder een ‘loser’.

Die pleiten voor het type ouder die ze ‘luie ouder’ noemen. Het type ouder dat   hun kind niet elke minuut van de dag wil bezig houden. Die niet rent van het ene clubje naar de andere sport. Een ouder die achterover leunt en zijn kinderen zich lekker laten vervelen. Deze pedagogen willen af van de tirannie van het geluk waarbij alles altijd fantastisch moet zijn. Onze kinderen altijd gelukkig. Welnee, zeggen ze, afzien en een tijdje problemen hebben kan je sterker maken.

Ontwikkelen van persoonlijke groei en denkvermogen

Deze pedagogen leggen de nadruk op het ontwikkelen van persoonlijke groei en het denkvermogen. Vaardigheden als zelfinzicht, leren hoe je moet leren, hoe je luistert naar elkaar, hoe je een planning maakt (de executieve functies), zijn belangrijk. Leren door te ervaren, te ondervinden, eropuit te gaan, buiten te spelen, met andere kinderen te zijn zonder een volwassene die zich met hen bemoeit. Ruzie te maken en weer op te lossen en uit te vechten. Zich te vervelen en dan uiteindelijk met een nieuw idee komen.

Wat is je rol dan als ouder? Grenzen stellen, je kind dingen zelf laten oplossen, het goede voorbeeld geven, praten over normen en waarden die je belangrijk vindt, verantwoordelijkheid nemen, afwachten. En…vertrouwen hebben dat het goed komt.

Wat voor type ouder ben jij?

Wat ben jij voor ouder? Een tijgerouder, een helicopterouder of een luie ouder?

 

[ssba]

Comments are closed.

Posted in: Opvoeden

Auteur:

Charlotte Borggreve is naast moeder van drie ook orthopedagoge en kinder- en jongerencoach en heeft een eigen praktijk in Amsterdam Centrum.