By 8 februari 2017 Read More →

Wat kun je doen tegen pesten?

Regelmatig krijg ik kinderen in mijn praktijk die op school gepest worden. Helaas krijg ik weinig pesters, die kan ik natuurlijk ook helpen om op een leuke manier met andere kinderen om te gaan. Hoe herken je de signalen en wat kun je als ouder doen tegen pesten?

Bij meisjes van een jaar of 8, 9 zie je vaak dat er gemanipuleerd en buitengesloten wordt. Bij jongens wordt er vaak gescholden, geschopt en geduwd. Nu ook weer coach ik een meisje dat machteloos moet toezien hoe een vriendin met wie ze best leuk speelt als ze alleen zijn, opeens kan veranderen in een manipulerend kreng zodra ze met anderen is. Soms wordt er op school adequaat op gereageerd, maar soms ook niet. Dat geldt niet alleen voor basisscholen, ook voor VO-scholen. Laatst had ik nog een puber die maar van school is gewisseld, omdat de school het pesten bagatelliseerde.

Pesten is een groepsprobleem én een probleem van de pester. Op de basisschool is het dus belangrijk dat de leerkracht (als ‘hoofd’ van de groep) de klas goed in de hand heeft. Een echt leidersfiguur, die het pesten niet tolereert. Die kinderen ruzies laat oplossen, voordat dat ontaardt in pesten. Die duidelijk stelt dat pesten verboden is en slecht voor pester en de gepeste.

> Lees ook: Wat doet jouw kind tegen pesten?

Signalen van gepeste kinderen

Hoe merk je dat je kind gepest wordt? Bijvoorbeeld als je kind:

 • het aangeeft. Neem dat serieus!
 • niet meer naar school wil, buik- of hoofdpijn heeft, maar in de vakantie zich weer goed voelt.
 •  bepaalde kleren niet meer aan wil.
 • gauw prikkelbaar of boos is.
 • in bed plast of nachtmerries heeft.
 • nooit uitgenodigd wordt voor partijtjes of om te spelen.

Kindercoach Charlotte legt uit wat de signalen zijn waaraan je herkent of je kind wordt gepest. En wat kun je doen tegen pesten als ouder.

Wat kan je doen tegen pesten als ouder?

 • Gepeste kinderen kunnen een laag zelfbeeld hebben laat daarom merken dat je van hem houdt en dat je blij bent dat hij geboren is (ga samen babyfoto’s bekijken bv).
 • Ga na wanneer het pesten begonnen is, door wie, waarom etc
 • Vraag aan de school wat ze aan het pesten gaan doen en maak daarover goede afspraken. Gebeurt er niets ga dan naar de directeur of een vertrouwenspersoon.
 • Vraag ’s avonds aan je kind wat er goed ging.
 • Benader je kind positief.
 • Als je kind ook op andere plekken gepest wordt, laat het dan naar een sociale vaardigheidstraining gaan.
 • Zorg ervoor dat je kind niet in een slachtofferrol gaat zitten.
 • Ga met de ouders van de pester(s) praten.
 • Laat je kind naar Judo of karate gaan. Daarvan krijgt het ook meer zelfvertrouwen.

> Lees ook: Mijn kind wordt gepest, een moeder vertelt

Wat doe ik als professional tegen pesten?

 • Ik maak ouders duidelijk dat ze het niet moeten gaan overnemen van hun kind en dat ik het kind ga helpen om weerbaarder te worden.
 • Ik help ouders en kind om een goed gesprek met de school te hebben (als dat nog niet heeft plaatsgevonden) over hoe zij het van plan zijn om te gaan oplossen. Als het gewenst wordt, neem ik deel aan dat gesprek.
 • Ik neem contact met de leerkracht op en laat weten dat ik het kind coach en waarom en bespreek wat de leerkracht kan doen.
 • Samen met het kind oefen ik wat hij kan doen om beter in contact met anderen te komen. Of hoe hij duidelijk kan laten merken dat ze over zijn grenzen gaan. Hoe zeg je duidelijk ‘Stop’.
 • We werken aan helpende gedachten in plaats van niet-helpende. Hoe stop ik het stemmetje in mijn hoofd dat zegt dat ik niet leuk genoeg ben? Of dat ze me toch niet aardig vinden? Etc
 • Ik bespreek en oefen met het kind hoe het vrienden kan maken.

Er zijn scholen die een heel goed pestprotocol hebben en zich er ook aan houden. Soms kan het dus helpen om je kind naar een andere school te laten gaan. Bij de puber uit mijn inleiding werkte dat heel goed. Zij ging van een grote VOschool naar een kleine school waar iedereen elkaar kende en respecteerde. Heb je die mogelijkheid niet, dan is het dus belangrijk om het pesten meteen aan te (laten) pakken en het kind weer zelfvertrouwen te geven (door hulp van een kindercoach bijvoorbeeld).

Heb je hier als ouder ervaring mee? Hoe heb jij het aangepakt? Heb je steun van school gekregen? Het zou fijn zijn als je je ervaringen deelt!

[ssba]

Comments are closed.

Posted in: Opvoeden

Auteur:

Charlotte Borggreve is naast moeder van drie ook orthopedagoge en kinder- en jongerencoach en heeft een eigen praktijk in Amsterdam Centrum.