By 16 oktober 2018 Read More →

Doris Dorpsuil helpt kinderen met gevoelens + WIN

We willen allemaal dat onze kinderen stevig in hun schoenen staan. Dat ze zelfverzekerd zijn en zich goed kunnen ontplooien. Naast kennisoverdracht is het ook belangrijk dat kinderen leren dat gevoelens erbij horen. Met het kinderboek Doris Dorpsuil.(4+) leren kinderen dat.

Schrijfster Bo Sijpkes droomt dat alle kinderen naast rekenen en taal, ook leren hoe ze om kunnen gaan met hun gevoelens. Sijpkes: ‘Tijdens levensveranderende situaties komt het er op aan. Je gevoelswereld komt even op losse schroeven te staan. Creëer je een’oplossing’ zonder te verwerken, ook wel coping, dan kan het zijn dat je daar later in je leven veel last van krijgt. Reguleer je je gevoel, dan word je rekbaar en kun je het leven beter aan. Je zelfvertrouwen groeit.’

Mooi verwoord en heel herkenbaar. Ik ben om twee redenen dus best nieuwsgierig naar dit boek en vraag het op bij uitgeverij Palmslag, die het me al snel toestuurde.

Lees ook:

Doris Dorpsuil: boek over 4 levensveranderende situaties

Ergens op de wereld is een dorp. Een dorp met in het midden een groot en rond plein. En om dat plein wonen alle dorpsbewoners. Een gewoon dorp zou je denken. Maar midden op dat plein staat een knoestige, dikke boom. Daarin woont Doris Dorpsuil. Hoog in de boom zit hij een beetje rond te koekeloeren, maar als je hem écht nodig hebt, komt hij naar beneden om met je te praten. Dat is fijn, want Doris is een wijze uil. Hij helpt als dat nodig is.

In het boek, geschikt voor kinderen vanaf 4 jaar, speelt Doris een hoofdrol in de vier losse, op zichzelf staande verhalen van vier verschillende families. Verhalen waarin vier levensveranderende situaties worden omschreven, die kinderen (kunnen) treffen, namelijk: eerste schooldag, geboorte, scheiden en dood. Alle vier gebeurtenissen die de nodige impact hebben voor de meeste kinderen.

Ieder verhaal begint op dezelfde manier. De verhaaltjes zijn herkenbaar beschreven met prachtige ondersteunende illustraties van Ati van Twillert. In de verhaallijnen worden emoties benoemd, maar ook fysieke kenmerken ‘bal in je buik’ Tijdens ieder verhaal worden suggesties gedaan om vragen aan je kind te stellen. Dat zijn vragen om dingen te checken uit het verhaal, of welke gevoelens je kind herkent of wordt er gekeken naar de eigen situatie.

We willen graag dat onze kinderen zelfverzekerd zijn en zich ontplooien. Gevoelens horen daarbij. Met het boek Doris Dorpsuil.(4+) leren kinderen dat.

Ooit -in een lang grijs verleden ;)- was ik juf. Doris Dorpsuil zou elke school in de boekenkast moeten hebben staan. Mocht een kind (uit de onderbouw, begin middenbouw) in één van de levensveranderende situaties terecht komen, dan is dit verhaal perfect om in de groep/kring te bespreken.

Maar ook voor thuis is het een boek, dat je fijn samen met je kind kan voorlezen. Sijpkes geeft achterin het boek een korte handleiding voor volwassenen -mocht je niet zoveel pedagogische kennis hebben- waarmee je de bewustwording rondom gevoelens bij kinderen in gang zet.

Gevoelens horen bij ons dagelijkse leven

Sijpkes wil graag realiseren dat kinderen bewust worden dat ‘gevoelens’ en ‘ermee leren omgaan’ gewoon bij ons dagelijkse leven horen. Kinderen moeten leren dat gevoelens komen en gaan. En dat ook nare gevoelens van tijdelijke aard zijn. Wanneer we kinderen dat zelfvertrouwen binnen een veilige omgeving geven, dan draagt dat op de lange termijn bij aan de zelfontplooiing van het kind. Sijpkes benoemt 4 stappen, die ik kort hieronder samenvat. Zoals gezegd, komen ze uitgebreid aan bod in de handleiding voor volwassenen.

De 4 stappen van Doris Dorpsuil

stap 1: Ik zie je

De eerste stap draait om emoties aankaarten, een open dialoog creëren.  Als ouder zijn we (vaker) geneigd ons te focussen op het corrigeren van (negatief) zichtbaar gedrag (bijvoorbeeld: grote mond, kortaf zijn), dan te focussen op de onderliggende emotie van het negatieve gedrag (bijvoorbeeld: ik zie dat je boos bent). Kinderen ervaren zo dat ze onderliggende gevoelens mogen hebben.

stap 2: Ik luister naar je

In deze stap staat centraal: het met aandacht luisteren naar de ander, zodat die gehoord wordt. Vaak luisteren we en zijn we als volwassenen geneigd om direct met een oplossing te komen. En dat is nou juist niet de bedoeling. Het gaat om horen wat er gezegd wordt en je kind meer inzicht geven in gevoelens. Sommige kinderen zijn in staat om in woorden te vertellen welke gevoelens zij ervaren. Anderen vinden dat lastig. Juist dan is deze fase belangrijk. Want ook non-verbaal wordt veel verteld. Sijpkes gebruikt de techniek van ‘spiegelen’. Dat wil zeggen herhalen (jn vergelijkbare bewoordingen als je kind) wat je kind zegt en in het geval van introverte kinderen benoemen welke gevoelens je bij het kind ziet/voelt. Uiteraard wel checken of dat waar is!

stap 3: Ik ben bij je

Belangrijke fase om jet kind zich veilig te laten voelen en aan te geven dat je er bent. Verbinding maken kan zowel verbaal, maar ook non-verbaal is (vaak) een goede manier. Door fysiek contact te maken ( door bijvoorbeeld op schoot te nemen, arm om je kind slaan of je kind aankijken. Wat voor je kind én voor jou veilig aanvoelt.

stap 4: Je kunt het aan

Sijpkes adviseert het gesprek te beëindigen met: ‘ Je kunt dit gevoel aan, het mag er zijn en het gaat ook weer voorbij’. Om het vervolgens ech af te sluiten met een actieve handeling. Dat is namelijk het moment waarop je kind de verwerking van een gevoel kan ervaren. Door bijvoorbeeld een tekening te maken, een kaarsje aan te steken, iets knutselen voor de nieuwe baby etc.

Meer informatie over het werk en de methode van Bo Sijpkes vind je op: www.openwereld.com

Winactie

Wil je dit mooie boek winnen? Doe dan mee op Instagram. Volg MoodKids op Instagram EN uitgeverij Palmslag. Schrijf een comment onder de foto (zodat we weten dat je mee wil doen). Op 24 oktober maken we de winnaar bekend.

Bestel hier:

Doris Dorpsuil, Bos Sijpkes met illustraties van Ati van Twillert – Uitgeverij Palmslag

We willen graag dat onze kinderen zelfverzekerd zijn en zich ontplooien. Gevoelens horen daarbij. Met het boek Doris Dorpsuil.(4+) leren kinderen dat.

Dit boek is ons toegestuurd voor een reviewOp MoodKids maken we gebruik van affiliate links. Dat betekent dat als jij op één van deze links klikt en het product ook daadwerkelijk koopt, wij daar (een kleine) commissie voor krijgen. Het kost jou niks extra’s. Maar het levert ons wel wat op. 

[ssba]

Comments are closed.

Auteur:

Nicole is eigenaar van MoodKids, getrouwd met Dennis en moeder van zoon Job (2008). Na een korte carrière als juf en bij verschillende uitgeverijen te hebben gewerkt, is ze gestart met MoodKids. Daarnaast heeft ze samen met Dennis een marketingcommunicatiebureau.