Tips voor het omgaan met hoogsensitieve kinderen

Eerder vertelde Charlotte wat hoogsensitieve of hooggevoelige kinderen zijn. Maar hoe weet je nu of jouw kind hooggevoelig is? Herken je deze punten?

In mijn vorige blog over hooggevoelige kinderen heb ik verteld wat hooggevoeligheid nu precies is. Maar hoe weet je nu of je kind hooggevoelig is? Er bestaan testen op internet, zoals de vragenlijst van Aron. Daarmee kan je bepalen of je kind hooggevoelig is.

Daarnaast is het ook belangrijk dat je literatuur over hooggevoeligheid leest, omdat de kans bestaat dat je een misdiagnose doet. Veel kenmerken van hoogsensitiviteit zijn ook toepasbaar op ADHD/ADD en kinderen met ASS. Hooggevoelige kinderen (HSK) zijn anders dan ADHD, ADD en ASS kinderen.

Ze zijn zeer gevoelig voor sociale indrukken en kunnen zich goed verplaatsen in een ander. Tevens kunnen ze diep nadenken en reflecteren.  Veel HSK missen op school werkvormen en vragen die een beroep doen op hun creatieve denken. Het gevaar bestaat dat ze gaan onderpresteren als ze niet uitgedaagd worden in hun creatieve manier van denken of hun visueel-ruimtelijke manier van informatie verwerken.

Eerder vertelde Charlotte wat hoogsensitieve of hooggevoelige kinderen zijn. Maar hoe weet je nu of jouw kind hooggevoelig is? Herken je deze punten?

Hooggevoelige kinderen die onderpresteren

Mogelijke oorzaken en oplossingen kunnen zijn:

# Het kind is creatief, maar heeft moeite om het praktisch vorm te geven

Het heeft veel plannen, maar kan deze moeilijk vormgeven. Leer je kind eerst structureren en vormgeven en biedt daarna pas verrijkingsstof aan.

# Het kind is creatief, maar heeft te weinig gelegenheid om het op school vorm te geven.

Biedt hem een verrijkingsklas of plusgroep aan.

# Het kind is visueel ruimtelijk maar krijgt te weinig ondersteuning.

Geef het kind instructie passend bij visueel-ruimtelijk denken. (Dus leg goed uit: ‘ik moet morgenmiddag weg, dus ben niet thuis als jij uit school komt. Kan jij regelen dat je met je vriend mee naar huis kan?’) Zorg dat de lesstof op school voldoende context en overzicht geeft waardoor het kind de verbanden ziet en weet wat er van hem verwacht wordt.

 

Waar moeten ouders en leerkrachten van hooggevoelige kinderen rekening mee houden:

# Afscheid nemen:

doe dat geleidelijk en zorg dat je kind zich eerst veilig voelt bij een volwassene die hem begrijpt en aanvoelt. 

# Leerkracht:

je kind zal eerst toekijken hoe de leerkracht is: heeft hij een zachte stem, wordt hij niet te snel boos maar reageert hij juist met humor? Dat zal je hooggevoelige kind aanspreken. Geef je kind de tijd om te wennen. Dwing hem niet om contact te maken. Leg aan de leerkracht uit wat je kind nodig heeft.

# Drukte en veel beweging:

een hooggevoelig kind houdt daar niet van, het mist ordening. Ga dus samen met je kind kijken wat er allemaal gebeurt en duid dat. Ga samen eerst lezen of puzzelen en laat je kind zijn ‘eigen plek’  vinden.

# Te weinig uitdaging:

vraag de leerkracht om kleine aanpassingen aan werkjes te doen zodat je kind wel uitgedaagd wordt, zonder een uitzonderingspositie te hoeven innemen.

# Kinderen die te dichtbij komen:

zorg dat je kind een ‘ eigen ruimte’  krijgt en geef hem thuis na school ook even de gelegenheid om tot zichzelf te komen. 

# Vaste plek:

HSK hebben behoefte aan ordening en dus ook aan een vaste plek in de klas. Vrij spelen, waarbij geduwd en geschreeuwd wordt,  zal voor een HSK beangstigend zijn. 

# WC’s:

de wc op school die nat is en stinkt,  zal vermeden worden door een HSK.

# Keuzes maken:

is vaak moeilijk: ‘Waar zal ik gaan spelen? In de poppenhoek? Nee, want daar spelen M en R en dat zijn zulke drukke kinderen.’

 

Heb je meer informatie nodig of informatie voor oudere HSK kinderen?

Dan adviseer ik je het boek ‘Wegwijs in hooggevoeligheid. Gids voor ouder en kind’ van Gerarda van der Veen – 248Media Uitgeverij –  17,95


(c) Can Stock Photo

[ssba]

Comments are closed.

Posted in: Opvoeden

Auteur:

Charlotte Borggreve is naast moeder van drie ook orthopedagoge en kinder- en jongerencoach en heeft een eigen praktijk in Amsterdam Centrum.