Neurofeedback hoopgevend alternatief voor medicatie bij AD(H)D

Het werd al even aangestipt in het vorige artikel over het ADHD brein, neurofeedback als alternatieve behandelmethode bij AD(H)D. Vandaag gaan we hier uitgebreid op in.

neorofeedback en adhd

Neurofeedback en adhd

AD(H)D is één van de meest onderzochte klachtpatronen voor neurofeedback. Uit diverse studies is inmiddels gebleken dat:

  1. AD(H)D samengaat met veranderde activiteit van hersengolven.
  2. De klachten die gepaard gaan met AD(H)D door neurofeedback verdwijnen of verminderen.
  3. Het uiteindelijke effect van neurofeedback bij AD(H)D vergelijkbaar of iets beter is dan behandeling met medicatie.
  4. De effecten van neurofeedback, in tegenstelling tot medicatie, blijvend zijn omdat neurofeedback gebaseerd is op een leermethode.

Wat is neurofeedback
Neurofeedback is een vorm van hersentraining. Hoewel sterk in ontwikkeling, is het zeker niet nieuw. De eerste sporen die later leidden tot de huidige toepassing van neurofeedback dateren uit de zestiger jaren van de vorige eeuw.
Neurofeedback gaat uit van de principes van operante conditionering, een methode waarbij gedrag gestimuleerd en geremd wordt door beloning en straf. Met neurofeedback wordt getracht hersenactiviteit te beïnvloeden. Specifieke hersengolven worden getraind om prestaties te verbeteren en/of klachten te verminderen.

Klachtspecifieke behandeling is gebaseerd op het gegeven dat bepaalde klachten of verstoringen gepaard gaan met afwijkende hersengolven. Afwijkende golven vormen de basis voor neurofeedbacktraining. Met behulp van een paar elektroden die op de schedel aangebracht worden, meetapparatuur en bijbehorende software, worden tijdens een trainingssessie afwijkende golven rechtstreeks zichtbaar gemaakt op een beeldscherm met behulp van een animatie. Verbetering van hersenactiviteit gaat gepaard met een goed verloop van de animatie (de’beloning’) en verslechtering in hersenactiviteit is te zien als een minder goed verlopende animatie (de ‘straf’). Disfunctionele patronen van hersenactiviteit maken plaats voor functionele hersenactiviteit: focussen wanneer het moet en ontspannen wanneer het kan.

Neurofeedback bij kinderen
Neurofeedback is zeer geschikt voor de behandeling van diverse klachten bij kinderen. Veel onderzoeken hebben de werking van neurofeedback bij kinderen met AD(H)D of autisme reeds aangetoond. Veel voorkomende klachten die met neurofeedback behandeld worden, hebben betrekking op aandacht- en concentratiestoornissen, maar ook bij bijvoorbeeld dyslexie, dyscalculie en slaapproblemen laat behandeling met neurofeedback vaak bijzonder goede resultaten zien.

De voordelen van neurofeedback
Ten opzichte van behandeling met medicatie kent neurofeedback een aantal voordelen. Zo is neurofeedback niet belastend en kent het geen bijwerkingen, behandeleffecten zijn blijvend (ook na afbouw van de behandeling) en werkt het versterkend in combinatie met andere therapievormen. Maar eerlijk is eerlijk, ook neurofeedback kent nadelen. Effecten zijn niet direct merkbaar, de behandelduur is relatief lang en vaak wordt maar een deel van de behandeling vergoed door de zorgverzekeraar.

Aan jou de keus. Een traditionele behandeling met medicijnen óf een breinbrekende behandeling met neurofeedback. Zeg eens eerlijk, wat zou jij kiezen als je echt een keuze had?

[ssba]
Posted in: Lifestyle

Auteur:

Monique woont samen met haar twee mannen en twee golden retrievers, nabij het ‘drie-provincien-punt’ Limburg-Brabant-Gelderland. Als geestelijke gezondheidkundige (mental health scientist) heeft ze een fascinatie voor gedrag in relatie tot de werking van het menselijk brein. In haar neurofeedbackpraktijk, Neuronique is ze sterk gericht op kwaliteit en werkt ze zoveel mogelijk vanuit wetenschappelijke onderbouwingen. Maar soms haalt de praktijk de wetenschap in! Want Monique is ook een tikje eigenwijs…